Какво е QA?

Какво е QA?

 

Абревиатурата QA е съкращение от Quality Assurance. QA се наричат специалистите, които отговарят за качеството на изработените софтуерни продукти. Всъщност QA специалисти има в много отрасли, но тук ще разгледаме Quality Assurance специалистите в рамките на разработката на софтуер.

Когато се разработва даден софтуерен продукт остават дефекти (бъгове), а естествено клиентите не желаят проблемен софтуер. За това се налага ефективен процес за откриването и отстраняването на дефектите по програмните продукти.

Част от работата на програмистите е да тестват продуктите, които са създали, за да открият проблеми още през процеса на работа по даден софтуерен продукт, но практиката показва, че това не е достатъчно. Именно за това се налага използването на екип от специалисти, които да тестват софтуерните продукти и да осигуряват нужното качество.

Работата на QA може да бъде много различна и да е в различни посоки. В първите години ИТ фирмите в България, не търсеха подобен тип специалисти, това обаче сега не е съвсем така и Quality Assurance индустрията еволюира доста. Сега се правят тест планове, пишат се тестове (test casе), извършва се manual testing или се пишат автоматични тестове.

Има две основни понятия, които искам да обясня: manual quality assurance и automation.

1. Manual Quality Assurance

Ръчното тестване (много често наричано с чуждицата manual testing) е процеса при който ръчно се обхожда от тест специалистите софтуерния продукт и се изследват за дефекти части от софтуера и предполагаеми уязвимости. Manual Quality Assurance-а позволява някой запознат със софтуерния продукт да симулира използването на софтуера и да обходи различни предварително определени пътища за използване на софтуера (test cases).

2. Автоматизирано тестване

Процесите по тестване на един софтуер, могат да бъдат автоматизирани. Тоест може да бъде написан софтуерен код, който да извършва самото тестване. Специалистите, които съставят, поддържат и изпълняват автоматизирането на тестването са програмисти.

За да обобщим написаното до тук QA екипът се грижи за това да гарантира качеството на софтуерните продукти представени към клиенти и потребители, да минимизира възможността от появата на грешки по време на използване на тези продукти.

И точно затова ние от HopixIT също държим на качеството на нашите продукти, които преминават през множество тестове преди да бъдат предоставени за ползване.

  • 22 юли 2021